한시장 / Chợ Hàn

한시장 / Chợ Hàn

CHỢ HÀN

Đây là chợ truyền thống ở trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Chợ này nằm ven sông Hàn ở Đà Nẵng và có cùng tên với sông Hàn nước ta.

Đây cũng là nơi tạo cảm giác quen thuộc hơn với du khách Hàn Quốc.

Sông Hàn của chúng ta

Người ta nói rằng nó ban đầu có nguồn gốc từ từ Hangaram trong tiếng Hàn.

“Hán” có nghĩa là rộng, lớn và đầy đủ.

Garam là một từ tiếng Hàn cổ có nghĩa là dòng sông.

Chữ “Hàn” của sông Hàn nước ta là “Hán” [nước Hán, tên nước Hán, nước Hán].

Chữ “Hàn” của sông Hàn Đà Nẵng được gọi là “瀚” [Hán rộng và lớn].

Vì vậy, người ta cho rằng tên sông Hàn ở Đà Nẵng được tạo ra với ý nghĩa là con đường dẫn ra biển rộng.

Chợ Hàn là địa điểm mua sắm được nhiều du khách yêu thích.

Có rất nhiều địa điểm đáng dừng chân xung quanh Chợ Hàn như Nhà thờ Đà Nẵng, CỘNG Cafe và các nhà hàng.

Thông tin liên hệ :

 

Công Ty CP Du Lịch Tân Khang Tourist

Địa chỉ : 64 Hồ Xuân Hương, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Số điện thoại : 0911 299 269

Hotline : 0899 926 770 ( Mrs Lan )

Website : tankhang.vn

Mail : tankhangtourist@gmail.com


한시장은

다낭 시내에 있는 재래시장입니다.

다낭 한강변에 위치한 시장으로 우리의 한강과 이름이 같아서

한국 여행객들에게 더 친근하게 느껴지는 곳이기도 합니다.

우리 한강은

원래 우리말인 한가람에서 유래 되었다고 하죠~

“한”은 넓고, 크고, 가득하다 라는 의미를 갖고 있고

가람은 순 우리말로 강을 의미하는 옛말이라고 합니다.

우리 한강의 “한” 은 “漢” [한수 한, 물이름 한, 나라 한] 이고,

다낭 한강의 “한” 은 “瀚” [넓고클 한] 이라고 합니다.

그래서 다낭 한강은 넓은 바다로 나아가는 길이라는 의미에서 한강의 이름이 만들어졌다고 합니다.

한시장은 여행객들에게 인기있는 쇼핑 장소이고,

한시장 주변으로는 다낭 대성당, 콩카페, 맛집 등 들러 볼만한 장소들이 많이 있는 곳입니다.

🌻Tan Khang Tourist – 탐험과 체험

📍주소: 64 Ho Xuan Huong, Ngu Hanh Son, Da Nang

☎️핫라인 : 0911.299.269

☎️핫라인: 0899926770 (Miss.Lan)

🖇️웹: http://tankhang.vn

🖇️이메일: Tankhangtourist@gmail.com

Contact Me on Zalo