“Khám Phá Đà Nẵng: Hành Trình Dù Lượn Trong Mùa Hè Nồng Ấm”

“Khám Phá Đà Nẵng: Hành Trình Dù Lượn Trong Mùa Hè Nồng Ấm”

Thời gian: Trải nghiệm trong ngày

Phương tiện: Xe trung chuyển hỗ trợ khách lên và xuống núi

Tiêu chuẩn phục vụ: Nhiệt tình giải quyết mọi nhu cầu, thắc mắc của khách hàng

Giá tour: Liên hệ

🍀🍀🍀 HOT HOT MÙA HÈ NÀY DÙ LƯỢN ĐÀ NẴNG 🍀🍀🍀

+  Wow, dù lượn trên bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng nghe có vẻ là một trải nghiệm tuyệt vời! Dưới đây là một số chi tiết chính về dịch vụ:.

+ Thời gian : Trải nghiệm dù lượn kéo dài trong 1 giờ

+ Địa Điểm : Đỉnh bàn cờ Sơn Trà, bãi biển Mân Thái Sơn Trà

+ Lứa tuổi phù hợp : Có độ tuổi từ 06 ến 60 tuổi ( Cần xem xét sức khoẻ nếu ngoài độ tuổi trên)

+ Chuẩn bị :

 • Giày hoặc dép Sandal, dép có quai sau
 • Trang thiết bị chống nắng

📌  Bao gồm xe trung chuyển khách lên/xuống núi

📌 Khách hàng thanh toán 100% giá vé để chốt lịch bay

DỊCH VỤ BAY DÙ LƯỢN GỒM:

 

 • 🎈Một chuyến bay đôi cùng phi công – do phi công cầm lái từ 15p đến 30p (tuỳ tình trạng gió và sức khoẻ của bạn)
 • 🎈Được quay video, chụp ảnh chuyến bằng gopro
 • 🎈Được phi công hướng dẫn quy trình, cung cấp đầy đủ phương tiện, đồ bảo hộ, nón bảo hiểm khi bay.
 • 🎈Nước uống tại điểm bay
 • 🎈Bảo hiểm khi tham gia chuyến bay với mức tối đa 100.000.000 vnđ do công ty MIC cung cấp.
 • 🎈Không phụ thu nếu muốn kéo dài chuyến bay trong điều kiện cho phép.
 • 🎈Không phụ thu khi bay cùng thú cưng.
 • 🎈Được hoàn tiền 100% khi điều kiện thời tiết không tốt, trừ phí bảo hiểm.
 • 🎈Bay vào ngày sinh nhật ưu đãi giảm 150k
 • 🎈Luôn có sẵn xe đưa bạn lên/xuống núi.

 

💢NGUYÊN TẮC ĐẶT LỊCH BAY

👉Đặt lịch bay trước bao lâu cũng được, nhưng chậm nhất là 3~4 trước ngày bay, trường hợp báo gấp trong vòng 1 ngày có thể quá tải số lượng và không kịp bố trí phi công. (Công ty) không chịu trách nhiệm về khả năng triển khai bay nếu khách báo bay quá gấp.

👉Khách hàng thanh toán 100% giá vé để chốt lịch bay

          🍀🍀🍀 Thông tin liên hệ :

 

Công Ty CP Du Lịch Tân Khang Tourist

Địa chỉ : 64 Hồ Xuân Hương, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Số điện thoại : 0911 299 269

Hotline : 0899 926 770 ( Mrs Lan )

Website : tankhang.vn

Mail : tankhangtourist@gmail.com

Để có một chuyến phiêu lưu khó quên khi bay trên khung cảnh ngoạn mục của Đà Nẵng, dù lượn cùng Công ty Du lịch Tân Khang có vẻ là một lựa chọn tuyệt vời!

 

 

————————————————————————————————————————–

 

 

🍀🍀🍀 HOT HOT THIS SUMMER Paragliding in Danang 🍀🍀🍀

+ Wow, paragliding on Son Tra peninsula in Da Nang sounds like a great experience! Here are some key details about the service:.

+ Time: Paragliding experience lasts 1 hour

+ Location: Top of Son Tra chessboard, Man Thai beach, Son Tra

+ Suitable age: Ages from 6 to 60 years old (Need to consider health if outside the above age range)

+ Preparation:

– Shoes or sandals, sandals with back straps

– Sun protection equipment

📌 Includes shuttle bus to transport passengers up/down the mountain

📌 Customers pay 100% of the ticket price to finalize the flight schedule

 

  🍀Paragliding SERVICES INCLUDE:

 

– 🎈A double flight with a pilot – pilot-led from 15 minutes to 30 minutes (depending on wind conditions and your health)

– 🎈Able to record videos and take photos of the trip using Gopro

– 🎈Be guided by the pilot on procedures and provided with adequate equipment, protective gear, and helmets when flying.

– 🎈Drinking water at the departure point

– 🎈Insurance when participating in flights with a maximum of 100,000,000 VND provided by MIC company.

– 🎈There is no surcharge if you want to extend your flight within permitted conditions.

– 🎈No surcharge when flying with pets.

– 🎈Receive a 100% refund when weather conditions are not good, minus insurance fees.

– 🎈Fly on your birthday with a discount of 150k

– 🎈There is always a car available to take you up/down the mountain.

 

💢PRINCIPLES FOR BOOKING FLIGHT SCHEDULES

👉You can schedule a flight as long as possible, but at least 3~4 days before the flight date. In case of urgent notification within 1 day, the number may be overloaded and pilots cannot be arranged in time. (Company) is not responsible for the ability to fly if the customer reports that the flight is too urgent.

👉Customers pay 100% of the ticket price to finalize the flight schedule

 

 

 

🍀🍀🍀Contact Info :

 

Tan Khang Tourist Joint Stock Company

Address: 64 Ho Xuan Huong, Khue My, Ngu Hanh Son, Da Nang

Phone number: 0911 299 269

Hotline: 0899 926 770 (Mrs. Lan)

Website: tankhang.vn

Mail: tankhangtourist@gmail.com

For an unforgettable adventure flying over the breathtaking scenery of Da Nang, paragliding with Tan Khang Travel Company seems like a great choice!

 

 

————————————————————————————————————————-

 

 

🍀🍀🍀 올여름 뜨겁게 뜨겁게 다낭에서 패러글라이딩 🍀🍀🍀

+ , 다낭 손트라(Son Tra) 반도에서 패러글라이딩을 하는 것은 정말 멋진 경험이 같아요! 서비스에 대한 가지 주요 세부정보는 다음과 같습니다.

+ 시간: 패러글라이딩 체험은 1시간 동안 진행됩니다.

+ 위치: Son Tra 체스판 꼭대기, Man Thai 해변, Son Tra

+ 적합연령 : 6세 ~ 60세 (위 연령 범위를 벗어나는 경우 건강 고려 필요)

+ 준비:

– 신발 또는 샌들, 뒷끈이 달린 샌들

– 자외선 차단 장비

😀 산을 오르락내리락하는 승객을 수송하는 셔틀 버스가 포함되어 있습니다.

😀 고객은 항공권 가격의 100% 지불하여 비행 일정을 확정합니다.

패러글라이딩 서비스에는 다음이 포함됩니다:

 

– 🎈조종사와 함께하는 2인 비행 – 조종사가 이끄는 15분~30분(바람 상태와 건강 상태에 따라 다름)

– 🎈고프로를 이용한 여행 영상 및 사진 촬영 가능

– 🎈절차에 대해 조종사의 안내를 받고 비행 시 적절한 장비, 보호 장비 및 헬멧을 제공합니다.

– 🎈출발 지점에서 식수

– 🎈 MIC 회사에서 제공하는 최대 100.000.000 VND의 항공편 참여 시 보험.

– 🎈허용된 조건 내에서 항공편을 연장하려는 경우 추가 요금이 없습니다.

– 🎈애완동물과 함께 여행하는 경우 추가 요금이 부과되지 않습니다.

– 🎈기상악화시 보험료를 제외한 100% 환불해드립니다.

– 🎈생일날에는  150.000VND , ​​할인된 가격으로 여행하세요

– 🎈산을 오르락내리락할 수 있는 차량이 항상 준비되어 있습니다.

 

💢항공편 일정 예약 원칙

 

 

👉최대한 비행 일정을 잡으실 수 있으나, 비행일 최소 3~4일 전, 1일 이내 긴급 통보의 경우 인원이 초과되어 조종사 배치가 제때에 이루어지지 않을 수 있습니다. (회사)는 고객이 항공편이 너무 긴급하다고 신고하는 경우 항공편 이용 가능 여부에 대해 책임을 지지 않습니다.

👉고객은 항공권 가격의 100%를 지불하여 비행 일정을 확정합니다.

 

           🍀🍀🍀 연락처 정보:

 

Tan Khang 관광 주식회사

주소: 64 Ho Xuan Huong, Khue My, Ngu Hanh Son, Da Nang

전화번호: 0911 299 269

핫라인: 0899 926 770 (Mrs. Lan)

웹사이트: Tankhang.vn

메일: Tankhangtourist@gmail.com

다낭의 숨막히는 풍경 위를 날아다니는 잊지 못할 모험을 원하신다면 Tan Khang Travel Company와 함께 패러글라이딩을 하시는 것이 좋은 선택이 될 것 같습니다!

Tour liên quan

Contact Me on Zalo